Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

Jestem niestety zawsze przekonany, że ludzie naprawdę mają na myśli to, co mówią i czuję się bardzo dotknięty, gdy stwierdzę, że kłamią albo bawią się moim kosztem.
— Tove Jansson – Pamiętniki Tatusia Muminka

releaseme
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul

November 04 2017

releaseme
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
releaseme
releaseme
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
releaseme
“ Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się 
z powrotem. Skleić, nawet 
prowizorycznie, bo się rozlatuję. ”
— Jakub Żulczyk

April 22 2017

releaseme
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viafoodforsoul foodforsoul
releaseme
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
2471 3248
Reposted fromchief chief viainsanedreamer insanedreamer
releaseme
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
releaseme
0338 7eef
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
releaseme
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viainsanedreamer insanedreamer
releaseme
3147 5053 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
releaseme
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viainsanedreamer insanedreamer
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
releaseme
6836 8364
Reposted fromtudu tudu viainsanedreamer insanedreamer
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viadiedrunk diedrunk
releaseme
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl