Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

releaseme
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viano-expectations no-expectations
releaseme
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viaapatyczna apatyczna
releaseme
8334 ea62 500
releaseme
Reposted frombluuu bluuu viaLilith Lilith
releaseme
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viainsanedreamer insanedreamer
releaseme
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
releaseme

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
releaseme
2735 a092
Reposted fromlaters laters viainsanedreamer insanedreamer
releaseme

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
releaseme
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaLilith Lilith
releaseme
releaseme
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer

November 05 2017

Jestem niestety zawsze przekonany, że ludzie naprawdę mają na myśli to, co mówią i czuję się bardzo dotknięty, gdy stwierdzę, że kłamią albo bawią się moim kosztem.
— Tove Jansson – Pamiętniki Tatusia Muminka

releaseme
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul

November 04 2017

releaseme
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
releaseme
releaseme
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
releaseme
“ Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się 
z powrotem. Skleić, nawet 
prowizorycznie, bo się rozlatuję. ”
— Jakub Żulczyk

April 22 2017

releaseme
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl