Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

releaseme
releaseme
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.
— anonim
Reposted fromtomowa tomowa viawakeme wakeme
releaseme
Teraz nie chce już „chyba z kimś chodzić". Nie chce „być z kimś w pewnym sensie". Nie chce poświęcać mnóstwa energii na tłumienie wszystkich uczuć tylko po to, żeby sprawiać wrażenie niezaangażowanej. Chce być z kimś naprawdę. Chce sypiać z kimś i wiedzieć, że znowu się z nim zobaczę, bo dowiódł, że jest godny zaufania i honorowy -i zależy mu na mnie. Jasne, że na początku trzeba ostrożnie decydować, ile chce się z siebie dać. Tylko że ta ostrożność nie ma na celu zapewnienia większego komfortu mężczyznom; powinna brać się z tego, że jesteś delikatną i wrażliwą istotą, która musi rozważnie i świadomie decydować, kogo obdarzy uczuciem.
— Rzuć wszystko i chodź się całować!
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawakeme wakeme
releaseme

Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki

— pokolenie ikea

releaseme
Boję się, że któregoś dnia zadzowni do mnie i powie, że mnie potrzebuje. Najgorsze w tym wszystkim będzie to, że nie będę umiał odmówić jej, rozumiesz? Czasem nawet nie mogę zaufać sobie, jeśli chodzi o Ciebie
— Przemek Kobylański "Moje piekło to Twoja nieobecność"

February 22 2015

releaseme
4089 15da
Reposted fromrol rol viaLilith Lilith
releaseme
1781 9606 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadiedrunk diedrunk
releaseme
6355 1dfa
Reposted fromunterland unterland viasoadysta soadysta
releaseme
7643 108e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacitiesofnight citiesofnight
releaseme
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viafairyland fairyland
releaseme
releaseme
6537 a0aa
Vous avez du poison au coeur, mademoiselle.
releaseme
Pan się obco w sobie czuje, pan się w sobie obija o siebie (...)
— Wiesław Myśliwski
releaseme
releaseme
releaseme
releaseme
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
releaseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl